Cắt laser lá nhôm mỏng

11/10/2020 Đăng bởi: Trịnh Ngọc Quý

Cắt laser lá nhôm mỏng là một việc không đơn giản bởi phải thiết lập chính xác thông số tốc độ cắt sao cho quá trình cắt chỉ là một lần duy nhất và liên tục. Quá trình cắt này sử dụng xử lý xung đơn và tốc độ cắt tối đa tại bất kỳ tần số f nào được xác định bằng sự kết hợp của đường kính điểm chùm laser tập trung vào và tần số lặp lại xung để tránh tách điểm xung thành xung.

 

Hình trên một ví dụ của việc rạch lá kim loại nhôm mỏng 0,015mm. Các thử nghiệm cho thấy laser fiber tạo ra các vết cắt nhanh và sạch, tuy nhiên tốc độ nhanh nhất không đạt được ở PRF0 mà là ở 100kHz.

Quá trình cắt này sử dụng xử lý xung đơn và tốc độ cắt tối đa tại bất kỳ tần số nhất định nào được xác định bằng sự kết hợp của đường kính điểm và tần số lặp lại xung để tránh tách điểm xung thành xung.

Ngoài ra, năng lượng xung phải đủ để cắt toàn bộ độ dày của tấm chỉ bằng một xung duy nhất. Sự kết hợp tốt nhất của các thông số này là 100kHz, cho phép tốc độ cắt tối đa là 2,5m / s. Nếu tần số lặp lại xung được tăng lên thì chất lượng cắt sẽ không liên tục do năng lượng giảm.

Tham khảo: SPI

 

 

Viết bình luận của bạn:
zalo