Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 4: Bitmap

03/03/2021 Đăng bởi: maycatlaser.vn novatech

Trong chương này sẽ hướng dẫn bạn cách import hình ảnh bitmap vào phần mềm EzCad 2. Chỉnh sửa một vài thông số của ảnh Bitmap.

 

Tiếp theo: Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 5: Modify

Viết bình luận của bạn:
zalo