Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 4: Drawing

03/03/2021 Đăng bởi: maycatlaser.vn novatech

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 4: Drawing

Mene Draw chứa các công cụ vẽ đối tượng như: Điểm (Dot), Đường thẳng (Line), Đường cong (Curve), Đa giác (Polygon)... Menu Draw cũng có 1 thanh công cụ tương ứng, người dùng chỉ cần nhấn biểu tượng trên thanh công cụ để chọn.

Tiếp theo: Chương 4: Bitmap

Viết bình luận của bạn:
zalo