Hướng dẫn sử dụng phần mềm EzCad2 - Chương 5 - Modify

03/03/2021 Đăng bởi: maycatlaser.vn novatech

Chương này giới thiệu về các lệnh Array, Move, Rotate, Mirror, Scale và Lean. Tương ứng với các lệnh Sắp xếp, di chuyển, xoay, đối xứng, co dãn và kéo đối tượng. Nắm vững các thao tác cơ bản này bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh đối tượng theo ý muốn.

 

Viết bình luận của bạn:
zalo