Phần mềm cắt khắc laser thông dụng - Link tải trực tiếp

20/01/2021 Đăng bởi: maycatlaser.vn novatech

NOVATECH VIET NAM xin gửi tới các bạn một số phần mềm phổ biến dành cho máy cắt khắc laser như Trocen, LaserCAD, Ruida RdWords...

1. Leetro MPC6585: Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Leetro/Leetro%20MPC6585%20Software%20&%20Manual.rar

2. Phần Mềm chỉnh sửa ảnh đẹp, cho khắc laser

https://drive.google.com/open?id=1yf3OCZ57_bhtFBou2IEQXU8pRQ59sR4Z

3. Trocen - Phần mềm LaserCAD V7.98.20 Cho bộ điều khiển AWC 708

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Softtware/LaserCAD%20V7.98.20.rar

4. Trocen - Phần mềm TROCEN CCD V (2.0.37)(190314 Phiên Bản)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Softtware/0314%20trocen%20small%20ccd%20V%282.0.0.37%29.rar

5. AWCTool V13 (Đồng Bộ Thời Gian)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/AWCTool%20V13 (Sync%20Time).zip

6. Trocen AWC708C Lite: Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20AWC708C%20Lite%20Software%20&%20Manual.rar

7. Trocen AWC708C Plus: Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20AWC708C%20Plus%20Software%20&%20Manual.zip

8. Trocen AWC708C CCD: Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Trocen%20Small%20CCD%20Software%20&%20Manual.rar

9. AWC708 LITE Firmware (Nâng cấp firmware)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Firmware%20Upgrade%20Package/190106L1.UG5

10. AWC708 PLUS Firmware (Nâng cấp firmware)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Trocen/Firmware%20Upgrade%20Package/190106P1.UG5

Driver Ruida (Driver điều khiển)

1. Phần mềm RDWorks V8.01.34 (Multi-Ngôn Ngữ, RDC6445G…)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/RDWorks-V8.01.34.rar

2. Phần mềm RdVisionWorksSetup1.00.50 (Máy ảnh Canon)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Canon%29%20RdVisionWorksSetup1.00.50.rar

3. Phần mềm RDVisionSetup-V2.00.07 (CCD)

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Vision%20CCD%29%20RDVisionSetup%E2%80%94V2.00.07.zip

4. Phần mềm MetalCut-V1.00.16

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/Software/%28Metal%20Cutting%29%20MetalCut%E2%80%94V1.00.16.rar

5. Ruida RDC6445G - Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6445G/User%27s%20Manual%20of%20RDC6445G%20V1.0.pdf

6. Ruida RDC6442G/S - Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6442G/RDC6442%20Manual.zip

7. Ruida RDC5121 - Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC5121/User%27s%20Manual%20of%20RDC5121%20Control%20System%20V1.0.pdf

8. Ruida RDC6332G - Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDC6332G/RDC6332G%20Manual%20&%20Software.rar

9. Ruida RDLC320-A - Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RDLC320/RDLC320%20Manual%20&%20Software.rar

10. Hệ Thống Cắt LFS-PM-T43 - Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/LFS-PM-T43/LFS-PM-T43%20Operating%20Manual.pdf

11. Ruida RD-WIFI - Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/RD-WIFI/RD-WIFI.zip

12. Ruida Trình Điều Khiển USB

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Ruida/USB%20Driver%20for%20Ruida.zip

Leetro Điều Khiển

1. Leetro MPC6585Phần mềm & Hướng dẫn sử dụng

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Leetro/Leetro%20MPC6585%20Software%20&%20Manual.rar

Moshi Điều Khiển

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/Moshi/Moshidraw2017MutiLan.exe

LIHUIYU Điều Khiển

Http://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/LIHUIYU/Lihuiyu%20Software.rar

Ứng dụng khắc laser fiber, UV, CO2 GALVO EZCAD

Ezcad 2.14.9

http://Https://cloudray.oss-us-west-1.aliyuncs.com/Controller/EZCard/Ezcad2.14.9%2820170818%29.zip

Viết bình luận của bạn:
zalo